ایران صنعت نوین

دسته: خدمات

امداد موتوری شرکت گاز

موتور tvs برای شرکت گاز ایران دارای ۳ باکس مجزا که هر کدام به طور مجزا جدا می‌شوند.

اطلاعات بیشتر

اتاق پراید مسقف

اتاق پراید مسقف با درب های بغل کاربری کتاب فروشی (کمیکا)
دربهای بغل تاج تعبیه شده برای جای ابزار و زاپاس ماشین

اطلاعات بیشتر